Czym jest resurs wind i urządzeń dźwigowych?

Większość z nas codziennie korzysta z windy w swoim bloku, miejscu pracy lub w miejscach publicznych, takich jak galerie handlowe. Nic dziwnego, że bezpieczeństwo pasażerów wind powinno być priorytetem dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków wyposażonych w urządzenia dźwigowe. Zgodnie z prawem konieczne jest określenie resursu każdego urządzenia dźwigowego. Czym jest resurs dźwigów osobowych i towarowych?

Czym jest resurs urządzeń dźwigowych i jak go obliczać?

Resurs urządzeń dźwigowych to nic innego jak estymowany stopień wykorzystania maszyny oraz oszacowanie daty przeglądu specjalnego urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii resurs musi zostać obliczony dla każdego dźwigu osobowego i towarowego. Żeby obliczyć resurs, specjalista musi wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • stan techniczny dźwigu,
  • okres eksploatacji,
  • warunki, w jakich maszyna była użytkowana (np. częstotliwość przewożenia pasażerów lub liczbę pięter w budynku),
  • liczbę przebytych cykli pracy,
  • pełną dokumentację urządzenia.

Urządzenia transportu bliskiego, które osiągnęły swój resurs, muszą zostać poddane szczegółowej kontroli, podczas której sprawdzona zostaje zdatność windy do dalszej eksploatacji. Jeżeli maszyna pomyślnie przejdzie przegląd, konserwator określa kolejny resurs.

Kto może obliczać resurs windy?

To, czy resurs zostanie obliczony poprawnie, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich korzystających z dźwigu. Z tego powodu stan techniczny urządzenia dźwigowego określony musi zostać przez fachowca z odpowiednimi kompetencjami. Specjalista obliczający stopień wykorzystania maszyny musi przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (zakończone państwowym egzaminem). Dodatkowo osoba ta musi być zatrudniona w firmie legitymującej się wymaganymi pozwoleniami. Przed zatrudnieniem serwisanta warto upewnić się, czy posiada niezbędne pozwolenia i pracuje dla godnego zaufania przedsiębiorstwa.