Jak często trzeba przeprowadzać przegląd windy?

Każdy odpowiedzialny właściciel lub zarządca budynku wyposażonego w windę wie, że regularne przeglądy urządzenia to absolutna konieczność. Dźwig osobowy lub towarowy, który nie jest w pełni sprawny technicznie, stanowi poważne zagrożenie dla pasażerów oraz ładunków. Dodatkowo regularne kontrole pozwalają szybko wykryć drobne usterki, które – zignorowane – mogłyby doprowadzić do poważnych awarii. Nic dziwnego, że przepisy dotyczące częstotliwości przeglądów wind są dość restrykcyjne. Czy wiesz, jak często należy przeprowadzać przegląd windy?

Kiedy należy wykonać przegląd dźwigu osobowego lub towarowego?

Podstawą prawną regulującą przeglądy i konserwacje dźwigów osobowych i towarowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Stanowi ono jasno, że rutynowe przeglądy wind należy przeprowadzać minimum raz w miesiącu. To nie jedyny przepis dotyczący obowiązku kontroli dźwigów. Oprócz regularnego badania sprawności technicznej należy także dokonywać generalnej rewizji ogólnej windy – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Oprócz tego raz na pół roku każdy dźwig osobowy i towarowy przechodzi kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego.

Kto może wykonać przegląd windy?

Ponieważ sprawność mechanizmów i układów windy ma realny wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z niej, jej przeglądów nie można powierzyć każdemu (np. osobie, która na co dzień zajmuje się drobnymi pracami technicznymi w budynku).

Przeglądy i konserwacja wind musi zostać przeprowadzona przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, która może pochwalić się pozytywnym wynikiem egzaminu UDT. Dodatkowo osoba ta musi być zatrudniona w przedsiębiorstwie posiadającym odpowiednie pozwolenia w zakresie naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Przed zatrudnieniem serwisanta warto upewnić się, czy na pewno spełnia on wszystkie te wymogi.